STŘÍPKY jsou odrazem toho co jsem zažil, přečetl, poslechl a následně napsal ve formě, která je srozumitelná pro mě samotného. Věřím, že i tobě se budou tyto krátké odstavce číst dobře a budou ku prospěchu. Pro jakýkoliv tvůj dotaz, spojení nebo zpětnou vazbu využij formulář a já se ti ozvu.

° ZRNKA MOUDROSTI jsou poznámky, sbírané v průběhu mého života a dle mého nesou hlubokou moudrost na niž se dá pohlížet z mnoha úhlů pohledu.

Moudrost získáte v průběhu svého života ve chvílích poslouchání, právě v těch chvílích kdy se vám chce nejvíce mluvit. Dobré chování nic nestojí a drobné projevy vlídnosti vás mohou dostat daleko, daleko na místa, kam by jste se jiným způsobem nikdy nedostali. Nikdy se nevzdávejte ničeho čemu pevně věříte jen proto, že tomu nevěří někdo jiný.

Nemusíte říkat hezké věci když se na ně necítíte. Nekupujte věci, které nepotřebujete. Odmítnutí a slova nedělají váš život lepšími ani horšími prostě tak jsou. V hloubce je ukryto zlato, zůstaňte něčemu zavázáni, pracujte na tom a vše pozitivní se dostaví. Když vás ovládne strach máte evidentně chybné úsudky. Při strachu vidíte vždy to nejhorší a...

💙💥 V životě se občas musíte zbavit něčeho na čem lpíte, aby jste dosáhli něčeho co vás činí šťastnými. Vy sami rozhodujete o svém osudu. Zajímejte se o lepší věci, budete řešit lepší problémy a díky tomu budete mít lepší život. Pokud se vzdáte příběhu, který tvrdíte svému vlastnímu já osvobodí vás to k dalšímu růstu vpřed. Před jakoukoliv změnou...

Vaše nálady jsou vaše a nikoho jiného. Vychází z vašeho nitra a to je také vaše. Jakýkoliv vnější impulz je vždy poměřován vaší optikou se všemi vašimi zkušenostmi prožitky vzorci chování. Jak s vnějším podnětem naložíte, je jen na vašem uvážení, nikdo jiný to za vás neudělá. Svět je takový jak ho vnímáte vy. Není ničím víc ani ničím míň....

Je dobré být tam kde jsme i svým já, tam kam aktuálně patříme. Překonávat každodenní obtíže, konat své povinnosti, studovat svou mysl její reakce na různé podněty nebo představy a tímto poznáním společně s různými metodami postupně mysl očistit od svazujících vazeb. Cílem této snahy je dosáhnout stavu, který jsme prožívali v dětství a který se...

Prvním životním krokem ať už je vám 20 nebo 50sát, je vyřešit si současný život, poškozené rodinné, pracovní, přátelské vztahy a hodnotový systém. K tomu potřebujete trochu odvahy, odhodlání a otevřené jednání. Víc nepotřebujete. Žádné speciální schopnosti ani příležitosti. Jen slušnost, trpělivost a ostatní cnosti.

Zaměří-li se mysl na věci, začne se k těmto předmětům tvořit vztah, ze vztahu vyvstane touha a z touhy vznikne hněv. Hněv přivodí mylné představy, způsobí pomatení a ztrátu paměti. Ztráta paměti vyvolá zmar rozumu a zmar rozumu je jako zánik bytosti. Dejte si pozor na půvab věcí, buďte si vědomi práce smyslů, ovládejte a poznejte svou podstatu, tím...

SPOLEHLIVOST a PRAVDOMLUVNOST je jedna ze základních vlastností člověka. Jakmile něco slíbíte, je třeba udělat vše pro to, abyste své slovo dodrželi. Slovo dělá člověka a proto dřív než něco řeknete, přemýšlejte o dané věci ve více souvislostech a z více úhlů pohledu. POVINNOSTI ty pravé povinnosti je třeba splnit nejen pro to, že jsou to prostě...

Všechny bytosti chtějí být šťastné. Štěstí je v nás. Je to naše vnitřní přirozenost, je dostupná nám všem, je naší součástí od počátků. Chybou je hledat štěstí ve vnějším světě - tam žádné štěstí není.

Představy... je zbytečné je soudit, jsou imaginární a to málo co o nich můžeme říci je, že rozhodně nejsou skutečné. O to více je podivné jak neskutečná představa tě dokáže sunout v životě pozitivně kupředu či naopak brzdit i vracet zpět. Jak úžasná je účinnost placeba, mnohdy na obdobné procentuální úrovni jako údajně skutečný lék, možná by...

Je krásné žít v jistotách. Jistý můžeš být tím, že jsi pánem svého života. Cokoliv co tě v životě potká, jakýkoliv úkol který před tebou bude ležet, není nikdy nad tvoje síly. Pokud jsi sám o sobě přesvědčený, že žádné úsilí, které budeš muset vydat není nezvládnutelné. Pokud budeš věřit, že to co děláš je správné a ve...

Příležitost? Nepřísluší mi, ti říkat jak máš žít svůj život, ale taky vím, že si nemůžeš dovolit propást jakoukoliv příležitost. Podívej se na svůj program příštího týdne, zakroužkuj si vše co ti dělá radost, co tě rozvíjí, posouvá tam kde si přeješ být, co dělá radost tvým nejbližším . . . Myslím, že tam těch kroužků máš příliš málo. Nepletu...

Přítomnost je pro všechny stejná, neexistuje nic co bylo nebo bude. Nepřísluší nám s minulostí ani budoucností právo nakládat stejně jako nám je nikdo nemůže vzít. Pamatuj si, že nemrháš jiným životem než tím, který právě žiješ. Každý okamžik dělej to co děláš, svědomitě, opravdově a s láskou. Dělej vše tak jako by to bylo to poslední co zvládneš. ...

Vítězslav Fiala
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!