° ZRNKO MOUDROSTI 6

14.06.2021

Vaše nálady jsou vaše a nikoho jiného. Vychází z vašeho nitra a to je také vaše. Jakýkoliv vnější impulz je vždy poměřován vaší optikou se všemi vašimi zkušenostmi prožitky vzorci chování. Jak s vnějším podnětem naložíte, je jen na vašem uvážení, nikdo jiný to za vás neudělá. Svět je takový jak ho vnímáte vy. Není ničím víc ani ničím míň.