STŘÍPKY jsou odrazem toho co jsem zažil, přečetl, poslechl a následně napsal ve formě, která je srozumitelná pro mě samotného. Věřím, že i tobě se budou tyto krátké odstavce číst dobře a budou ku prospěchu. Pro jakýkoliv tvůj dotaz, spojení nebo zpětnou vazbu využij formulář a já se ti ozvu.

° ZRNKA MOUDROSTI jsou poznámky, sbírané v průběhu mého života a dle mého nesou hlubokou moudrost na niž se dá pohlížet z mnoha úhlů pohledu.

Vaše nálady jsou vaše a nikoho jiného. Vychází z vašeho nitra a to je také vaše. Jakýkoliv vnější impulz je vždy poměřován vaší optikou se všemi vašimi zkušenostmi prožitky vzorci chování. Jak s vnějším podnětem naložíte, je jen na vašem uvážení, nikdo jiný to za vás neudělá. Svět je takový jak ho vnímáte vy. Není ničím víc ani ničím míň....

Prvním životním krokem ať už je vám 20 nebo 50sát, je vyřešit si současný život, poškozené rodinné, pracovní, přátelské vztahy a hodnotový systém. K tomu potřebujete trochu odvahy, odhodlání a otevřené jednání. Víc nepotřebujete. Žádné speciální schopnosti ani příležitosti. Jen slušnost, trpělivost a ostatní cnosti.

Zaměří-li se mysl na věci, začne se k těmto předmětům tvořit vztah, ze vztahu vyvstane touha a z touhy vznikne hněv. Hněv přivodí mylné představy, způsobí pomatení a ztrátu paměti. Ztráta paměti vyvolá zmar rozumu a zmar rozumu je jako zánik bytosti. Dejte si pozor na půvab věcí, buďte si vědomi práce smyslů, ovládejte a poznejte svou podstatu, tím...

SPOLEHLIVOST a PRAVDOMLUVNOST je jedna ze základních vlastností člověka. Jakmile něco slíbíte, je třeba udělat vše pro to, abyste své slovo dodrželi. Slovo dělá člověka a proto dřív než něco řeknete, přemýšlejte o dané věci ve více souvislostech a z více úhlů pohledu. POVINNOSTI ty pravé povinnosti je třeba splnit nejen pro to, že jsou to prostě...

Všechny bytosti chtějí být šťastné. Štěstí je v nás. Je to naše vnitřní přirozenost, je dostupná nám všem, je naší součástí od počátků. Chybou je hledat štěstí ve vnějším světě - tam žádné štěstí není.

Představy... je zbytečné je soudit, jsou imaginární a to málo co o nich můžeme říci je, že rozhodně nejsou skutečné. O to více je podivné jak neskutečná představa tě dokáže sunout v životě pozitivně kupředu či naopak brzdit i vracet zpět. Jak úžasná je účinnost placeba, mnohdy na obdobné procentuální úrovni jako údajně skutečný lék, možná by...

Je krásné žít v jistotách. Jistý můžeš být tím, že jsi pánem svého života. Cokoliv co tě v životě potká, jakýkoliv úkol který před tebou bude ležet, není nikdy nad tvoje síly. Pokud jsi sám o sobě přesvědčený, že žádné úsilí, které budeš muset vydat není nezvládnutelné. Pokud budeš věřit, že to co děláš je správné a ve...

Příležitost? Nepřísluší mi, ti říkat jak máš žít svůj život, ale taky vím, že si nemůžeš dovolit propást jakoukoliv příležitost. Podívej se na svůj program příštího týdne, zakroužkuj si vše co ti dělá radost, co tě rozvíjí, posouvá tam kde si přeješ být, co dělá radost tvým nejbližším . . . Myslím, že tam těch kroužků máš příliš málo. Nepletu...

Přítomnost je pro všechny stejná, neexistuje nic co bylo nebo bude. Nepřísluší nám s minulostí ani budoucností právo nakládat stejně jako nám je nikdo nemůže vzít. Pamatuj si, že nemrháš jiným životem než tím, který právě žiješ. Každý okamžik dělej to co děláš, svědomitě, opravdově a s láskou. Dělej vše tak jako by to bylo to poslední co zvládneš. ...

Nezáleží na okolnostech, které ti vstupují do cesty. Záleží na tvém přístupu, na reakcích, které budeš mít. Na volbě pro kterou se rozhodneš. Úspěšnější lidé často nemají lepší podmínky pro život, ani lepší podmínky pro rozvoj, mnohdy neměli ani lepší vzdělání. To co nejspíše určitě měli bylo lepší vnímání, možná rozdílu v tom co je má demotivovat...

V životě nejsou řešení jen síly, které jsou v pohybu. vytvoř užitečnou sílu a situace budou řešeny dle tvé energie. Možná, že jsi v tomto okamžiku přesvědčen, že myšlenka neomezených možností je nereálná. To je, může být tvoje přesvědčení a svět ve kterém žiješ. Tohle ovšem můžeš změnit. podle toho jaké bude tvoje přesvědčení podle toho se bude...

Mozek a Srdce. Známým faktem, je že srdcem vysíláš daleko více energie než mozkem. Je to dobré vědět, protože díky tomu pochopíš proč se některá přání vyplní zcela lehce a jiná přání se ve tvém životě neobjeví. I přes to že si cíle můžeš vizualizovat tak pokud do nich není zapojeno srdce do tvého života nepřijdou. Posílíš-li své přesvědčení silou...

Význam slov ,,mít se rád" vnímám jako mnohem hlubší a daleko méně pohodlnější. Znamená to, dej si práci seznámit se sám se sebou, se svým vnitřním obsahem. Znamená to buď vděčný za vše, co ti bylo dáno. Znamená to prozkoumej a přijmi stránky své osobnosti, které se ti nelíbí a kterými by ses jen stěží mohl chlubit. Otevři emoce, prožij...

Vítězslav Fiala
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!